Rezervace

Lodging

Apartments | Triple rooms |
Double rooms and Single rooms

Book now

+ 42 (0) 515 223 869

Hotel Znojmo, ubytování Znojmo - Hotel Bermuda Znojmo

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg

Znojmo

Kraj, zasiedlony w V-ym wieku po Kr., został częścią Rzeszy Sama do IX wieku. Hradiště (Grodzisko) nad Znojmom, zbudowane na potężnym ostrogu, należało k wybitnym ośrodkam Wielkomorawskiej Rzeszy i opierało się atakom węgerskim jeszcze pół roku po jej upadku.

Dyja została rzeką, stwarzającą granicę, którą Przemyślidy umacniali szeregiem potężnych grodów, wśród których wyrózniał się Znojem, wzniesiony naprzeciw starego grodziska. Jego fundator, książe Brzetysław, rozdzielil Morawy na trzy księstwa udzielne i przydzielił ich swoim synom. Znojmu nadał przywileje miasta królewskiego Przemyśl Otakar I. w roku 1226 i zostało najstarszym miastom na Morawach. Najstarsza śwątynia na ziemiach CR, zbudowana na ostrogu przed Znojemskim grodem, nazywa się Rotunda św. Katarzyny i pochodzi z piewszej połowy XII wieku. W jej wnętrzu bezcenne unikatowe malowidła, które – prawdopodobnie – pokazują przedstawicieli

 

Park Narodowy Podyje ( cz. skr. NPP)

Terytorium dzieli się na trzy zony z nadzwyczajną ochroną: I. zona ( ścisła przyrodnicza) obejmuje przede wszystkim jądrowe teritorium PN formowane wcięciem dolinnym rzeki Dyji i przypływami. Natura tutaj jest w stanie nienaruszonym albo tylko mało wpłynionym. Są to przede wszystkim naturalne porosty leśne na zboczach dolin, włącznie stepi skalnych, borów reliktnych i osypiskowych i fragmentów puszcz podgórskich. Przyroda pozostawiona tu rozwojowi samowolnemu, bez wszelkiej ludzkiej działalności. Wstęp i ruch tutaj pozwolony tylko po szlakach turystycznych.

II. zona (przyrodnicza kierowana) obejmuje dużą część kompleksu leśnego i najcenniejsze powierzchnie bezlesia (wrzosowiska i ląki). Cel opieki w tej zonie, to osiągnięcie stanu bliskiego naturze leśnych społeczeństw. Przyrodniczo unikalne części bezlesia konieczne utrzymywać w pożądanym stanie fachovym managementem (pasia, kosienie i inne wkroczenia biotechniczne). Reguły ruszania gości w tej zonie są identyczne jak i w zonie I.

III. zona (brzegowa) lamuje z większej części II. zonę i najwięcej tu widnieje ręka człowieka. Zagarnia wykorzystywanie powierzchni rolnych w okolicach Czyżowa i Lukowa i w brzegowych częściach kompleksu leśnego. Tu pozwała się rozwijać odpowiednią działalność rolną, leśniczą i turystyczną pod warunkiem ochrony przyrody. Ruszanie gości na terytorium PN Podyje i jego strefy ochronnej kieruje się ścisłymi regułami.

Prosimy zwrócić uwagę przede wszystkim na następne ograniczenia: Na całym terytorium PN wzbronione : kempingować, biwakować, rozniecać ogień wjezdziać i pozostawać z pojazdami motorowymi organizować tłumne imprezy sportowe i turystyczne prowadzić wodne sporty i wodną turystykę na rzece Dyji jezdzić na rowerach mimo szosy i szlaków turystycznych W I. i II. zonie też wzbronione : wstępować i ruszać mimo szlaków turystycznych kąpać się w rzece Dyji i w stawach zajmować się turystyką mimo wyznaczonych szlaków

Photo Gallery:

Logo

Akceptujeme platební karty:
Karty

©® 2020 | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o. | CMS by Joomla!

TOPlist