Hotel Znojmo, ubytování Znojmo - Hotel Bermuda Znojmo

Ubytování v hotelu Bermuda Znojmo

Apartmány | třílůžkové pokoje |
dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje

Rezervovat ubytování

+ 42 (0) 515 223 869

Hotel Znojmo, ubytování Znojmo - Hotel Bermuda Znojmo

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
 

12. 11. - 16. 11. 2018

Pondělí

   
Polévka: Domácí bramboračka  
Menu: Karbanátek, bramborová kaše, okurek  

Úterý

 
Polévka: Dýňová
Menu: Pečené stehno, rýže

Středa

 
Polévka: Květákový krém
Menu: Moravský vrabec, zelí, houskový knedlík

Čtvrtek

 
Polévka: Fazolová s uzeninou
Menu: Kuřecí gyros, hranolky, tzatziki

Pátek

 
Polévka: Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
Menu: Vepřový řízek, šťouchané brambory      
     
Týdenní menu: Smažené žampiony, americké brambory, tatarský omáčka  
     
     
 

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ (NPP)

Národní park Podyjí patří k nejmenším národním parkům na evropském kontinentu. Je to také jediný národní park na jižní Moravě. Na české straně byl zřízen v roce 1991, na straně rakouské v roce 2000.

Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí
v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Jeho rozloha na české straně je 63km2. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal (14km2), se kterým vytváří přes-hraniční bilaterální chráněné území. Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a težko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél řeky Dyje a pro-sluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živocišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše.

Do Národního parku Podyjí se lze vydat pešky, na kole nebo na koni.

Území NP je rozděleno do 3 zón se zvláštním ochranným režimem: I. zóna (přísná přírodní) – zahrnuje zejména jádrové území NP tvořené údolním zářezem řeky Dyje a přítoky. Příroda je zde ve stavu nenarušeném nebo jen málo ovlivněném. Jedná se především o přirozené lesní porosty na svazích údolí, zahrnující skalní stepi, reliktní bory, suťové lesy a fragmenty podhorských pralesů. Příroda v této zóně je ponechána samovolnému vývoji, v jehož zájmu jsou veškeré lidské činnosti vyloučeny. Vstup a pohyb v této zóně je možný jen po vyznačených turistických cestách.

II. zóna (řízená přírodní) – zahrnuje velkou část lesního komplexu a nejhodnotnější plochy bezlesí (vřesoviště a louky). Cílem péče v této zóně je dosažení přírodě blízkého stavu lesních společenstev. Přírodovědně unikátní bezlesá stanoviště je nezbytné udržovat v žádoucím stavu odborně podloženým managementem (pastva, kosení a jiné biotechnické zásahy). Pravidla pro pohyb návštěvníků v této zóně jsou totožná jako v zóně I.

III. zóna (okrajová) – lemuje většinou druhou zónu ve vnější části národního parku. Je nejvíce poznamenána lidskou činností člověka. Zahrnuje zemědělsky využívané plochy především v okolí Čížova a Lukova a okrajové partie lesního komplexu. Je zde umožněno přiměřené využívání pro zemědělství, lesnictví a turistiku, které je podmíněno cíli a zájmy ochrany přírody.

Pohyb návštěvníků na území NP Podyjí a jeho ochranného pásma se řídí návštěvním řádem, ve kterém je třeba upozornit zejména na tato omezení: Na celém území NP je zakázáno: - tábořit, bivakovat a rozdělávat ohně ž vjíždět a setrvávat motorovými vozidly - pořádat a organizovat hromadné sportovní a turistické akce - provozovat vodní sporty a vodní turistiku na řece Dyji - jezdit na kolech mimo silnice a vyznačené turistické trasy. V I. a II. zóně je dále zakázáno: - vstupovat a pohybovat se mimo turistické cesty - koupat se v řece Dyji a rybnících - provozovat zimní lyžařskou turistiku mimo vyznačené stezky.

Fotogalerie

Položit otázku

Hotel Znojmo, ubytování Znojmo - Hotel Bermuda Znojmo

Akceptujeme platební karty:
Hotel Znojmo, ubytování Znojmo - Hotel Bermuda Znojmo

©® 2018 | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o. | CMS by Joomla!

TOPlist